Cityscapes - alexstewartphotos

Neon Oasis

Dubai; palm tree

Oasis